Skip to main content

Yapılarda Yangın Söndürme Sistemleri ve Güvenliği

Yapılarda yangın söndürme sistemleri ve güvenliği, son zamanlarda daha modern binalar yapıldıkça, daha maliyetli ürünler ortaya konuldukça, daha büyük yatırımlar içeren işletmeler kuruldukça daha önemli hale gelmektedir. Bu konuda çok ciddi denetimler yapılsa da ne yazık ki bazen denetimlerin de yetersiz olduğu durumlar oluşabilmektedir. Yangın güvenliği konusunda ihmal içeren davranışların maliyeti önlemlerden çok daha fazla olmaktadır. Bu sadece ekonomik zararı değil aynı zaman da can güvenliği nedeniyle telafisi çok zor sonuçları da içermektedir.

Yapılarda Yangın Söndürme Sistemleri ve Güvenliği - Akım Yangın

Metropollerde arsa azlığı nedeniyle sıkışık alanlara yapılan binalar, hızlı kentleşme sonucu alınması gereken önlemlerin alınmasını zorlaştırmaktadır. Buna yangın güvenliği de dahildir. Özellikle çarpık kentleşme sonucu dip dibe yapılan konutların arasından itfaiye ekiplerinin geçememesi sonucunda çok daha büyük felaketlere davetiye çıkarılmaktadır. Elbette bu tür konutlarda yangın söndürme sistemleri ile ilgili önlemler de bilinçsizlik yüzünden alınamamaktadır. Yerel yönetimlerin bu konuda biraz daha girişimci olması yapılarda yangın söndürme sistemleri ve güvenliği anlamında destekleyici olacaktır.

Yüksek binalarda birden çok işletmenin yer alması, tehlike sınıfına göre farklı yükseklikteki binaların yapılmaya devam edilmesi, yangın söndürme sistemlerinin önemini her geçen gün daha da artırmaktadır. Bunu sağlamak için de toplumun top yekun bilinçlenmesi gerekmektedir.

Yangın Güvenliğini Artırmak İçin Neler Yapılmalıdır?

Peki binalarda yangın güvenliğini artırmak için neler yapılmalıdır? Bu konuda hiç şüphesiz bina henüz inşa aşamasındayken yapılacaklar ve sonrasında yapılacaklar vardır. Elbette binada yapılan işin niteliğine göre iş güvenliği kaidelerine riayet ederek de yangın güvenliği artırılabilir. Pasif yanın güvenliği önlemleri ile güvenlik artırımı başlayabilir. Yüksek binalar veya alışveriş merkezi gibi alanlarda yangın merdiveni gibi tahliye birimleri kesinlikle ihmal edilmemeli ve kilitlenmemelidir. Ayrıca bu tip merdivenlere yönlendiren levhaların kesinlikle ışıklandırmalı ve fark edilebilir şekilde olmasına özen göstermek gerekir.

Yangın Güvenliğini Artırmak İçin Neler Yapılmalıdır? - Akım Yangın

Çok yüksek binalardaki en önemli risk herhangi bir yangın anında itfaiye ekiplerine ait merdivenlerin yaklaşık 10. Kattan sonrasına hizmet veremiyor, müdahale edemiyor olmasıdır. Bu nedenle özellikle büyük şehirlerde bu kattan daha yüksek binalardaki en önemli unsur yangın kaçış tahliye planlarının uygulanabiliyor olmasıdır. Bu konuda gerek orada görevli personelin kendi arasında birimlere ayrılmış olması, görev tanımının yapılmış olmasının önemi büyük olmaktadır.

Binanın inşa aşamasında kullanılan malzemelerin de önemi büyüktür. Kolay tutuşabilen malzemeler yerine yangına dayanıklı malzemelerin kullanılması gerekir. Bu en çok iç sıva ve alçı çalışmaları ile dış cephe izolasyon çalışmalarında kullanılan malzemelerle ilgilidir. Yangına dirençli maddelerin kullanılması hayati derecede gereklidir.

Yapı Türüne Göre Uygun Yangın Söndürme Sistemi Seçmek

Yapı türüne göre uygun yangın söndürme sistemi seçmek de yangın güvenliğini artırmak için önemlidir. Örneğin kamu kurumu olarak kullanılacak bir binanın yangın tehlikesi ile sanayi tesisi arasında ciddi fark olacağı unutulmamalıdır. Ofis bulunan binalar az tehlikeli sınıfta yer alırken, endüstriyel tesisler çok tehlikeli sınıfta yer alır. Hatta bu sanayi tesisleri bile kendi aralarında farklı malzemeler ile çalıştıkları için farklı yangın sınıflarında yer almaktadır.

Yapı Türüne Göre Uygun Yangın Söndürme Sistemi Seçmek - Akım Yangın

Yapıların türü bu konuda önem arz ederken, kullanım amacı da göz önüne alınmalıdır. Ahşap yapılarda alınacak önlem farklı, betonarme binalarda farklı, prefabrik yapılarda daha farklı yangın söndürme sistemleri kullanılmalıdır. Mühendislik çalışmaları göz önünde bulundurularak hangi kimyasal içeriğin faydalı olacağı önceden kararlaştırılmalıdır.

Yangın söndürme sistemlerinin yangın güvenliği için önemini anlayarak, inşaat halinden kullanım aşamasına kadar tüm tedbirlerin alınması konusunda yasalara riayet etmek en uygun seçenek olacaktır.

BlogAkım Yangın


Kapsamlı yangın güvenliği hizmetleri sağlamak için yangın söndürme sistemleri, uzman danışmanlık hizmetleri ve gelişmiş dijital araçları bir araya getiriyoruz. Hızlı müdahale ve proaktif önleme için yangın söndürme sistem ve ekipmanlarının düzenli bakımını yapıyoruz.

Şirketimiz

İhraç ürünleri oluşturarak ve istihdam sağlayarak ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaktır.
İletişim Bilgileri