Skip to main content

Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri Nerelerde Kullanılır?

Otomatik yangın söndürme sistemleri nerelerde kullanılır? konusunda, işyerinde veya konutunda yangın güvenliği ile ilgili tedbirler almak isteyenlerin merak ettiği konuların başında gelir. Normal şartlarda yangın tüpleri ile korunan az tehlikeli iş yerlerinden farklı olarak tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri ile modern binalarda otomatik söndürme sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemler farklı kimyasal içerikler ile desteklendiği için farklı isimlerle adlandırılırlar. Ancak temelde gördükleri işlev aynıdır ve bu yangına karşı maksimum düzeyde güvenlik sağlamaktır.

Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri Nerelerde Kullanılır? - Akım Yangın

Hangi yangın söndürme sisteminin sektörler için uygun olduğu konusunda daha önce yapılmış deneysel çalışmaların sonuçlarını içeren listelere bakılır. Örneğin fabrikalarda hangi söndürme ajanının etkili olacağı, depolarda veya hangarlarda kullanılması gereken otomatik söndürme sistemleri, konutlara uygun sprinkler sistemler gibi hassas detaylar önem arz etmektedir. Bu açıdan mühendislik faaliyetlerinin burada etkin rol oynadığını ve uygun söndürme ajanı konusunda deneyimli yangın firmalarından destek alındığını söylemek gerekir.

Birçok iş kolunda kullanılan otomatik sistemler, ani olarak hızlı ve geniş bir alana etkili şekilde müdahale edebildiği için tercih edilmektedir. Çok katlı veya çok geniş binalarda, manuel yangın söndürme sistemleriyle müdahalenin yetersiz kalacağı düşünülen alanlarda, pistlerde veya limanlarda bu tür sistemlerin yer alması, ani oluşabilecek durumlarda seri müdahale için avantaj sağlar.

Otomatik Yangın Söndürme Sistemlerinin Çalışma Prensibi

Otomatik yangın söndürme sistemlerinin temel çalışma prensibi, dumanı veya alevi algılaması, hızlı şekilde söndürmeye başlamasıdır. Algılama sistemleri ile entegre edilmiş şekilde çalışan bu sistemler, ihbar sistemlerinin özelliğine göre ya sadece algılanan noktaya müdahalede bulunurlar ya da yüksek tehlikeli bölgelerde konvansiyel olarak belirli bir bölgeye anında müdahale ederek yangın riskini elemine ederler. Burada esas rol otomatik yangın söndürme sistemlerinde olsa bile algılama ve ihbar sistemlerinin rolünü de unutmamak gerekir.

Otomatik Yangın Söndürme Sistemlerinin Çalışma Prensibi - Akım Yangın

Belirli bir tank veya depoda yer alan söndürme ajanları veya kimyasal maddeleri, hızlı şekilde tepkimeye gireceği borulardan basınçlı şekilde müdahale noktasına doğru alacak şekilde tasarlanır. Mühendislik projelerinde korunacak alanın etüdü oluşturulduktan sonra nasıl bir tasarı ile otomatik yangın söndürme sistemi döşeneceği, hangi kimyasal içeriklerin kullanılacağı, miktarları, basınç düzeyleri gibi konular yer almaktadır.

Sistemlerin tüm alanı koruyabilmesi için projelendirme çalışmasının hatasız şekilde yapılması gerekir. Birçok değerli malzeme bulunan depolar veya değerli ekipmanlara sahip fabrikalar gibi işletmeler, insanların yer aldığı hastaneler bu konuda otomatik yangın söndürme sistemlerinin gerçekten fayda sağlayacağı yerlerdir. Hızlı başlayan ve yayıldığında çok büyük can ve mal kayıplarına neden olabilecek türden yangın risklerinde otomatik sistemlerin varlığı müthiş seviyede fayda sağlamaktadır.

Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri Bakımı

Her türlü yangın sisteminde, tüpünde ve ekipmanında olduğu gibi otomatik yangın söndürme sistemlerinde de bakıma ihtiyaç duyulur. Belirli periyotlarla çalışan aksanın kontrol edilmesi, sağlıklı çalışması içim elzemdir. Birçok incelemede bazı parçaların aksadığı, hızlı müdahale gerektiği durumlarda işleyişi engellediği görülebilmektedir.

Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri Bakımı - Akım Yangın

Bu nedenle otomatik yangın söndürme sistemlerinin düzenli aralıklarla bakımdan geçirilmesi önemlidir. Basınç kontrolü yapılarak kaçak olup olmadığı tespit edilir. Çünkü basınç böyle durumlarda en gerekli içerik gönderimi sağlayan boyuttur. Kimyasal maddenin veya suyun, yangın üzerine etkili şekilde nüfus etmesini basınç sağlar.

Özellikle sprinkler sistem gibi tamamen basınca bağlı olan çalışma prensiplerinde düzenli bakımlar hayati önem taşır. Periyodik olarak çalışma takvimi düzenlenmesi ve bakım süresi gelen tüm sistemlerin ihmal edilmeden kontrolden geçirilmesi, lazım olduğunda kusursuz çalışabilmesi için gerekir. Bu yüzden tüm otomatik yangın söndürme sistemlerinin kullanıldığı yerlerde çalışma durumunun incelenmesinin önemi tartışılamaz.

BlogAkım Yangın


Kapsamlı yangın güvenliği hizmetleri sağlamak için yangın söndürme sistemleri, uzman danışmanlık hizmetleri ve gelişmiş dijital araçları bir araya getiriyoruz. Hızlı müdahale ve proaktif önleme için yangın söndürme sistem ve ekipmanlarının düzenli bakımını yapıyoruz.

Şirketimiz

İhraç ürünleri oluşturarak ve istihdam sağlayarak ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaktır.
İletişim Bilgileri