Skip to main content

Acil Durum ve Yangın Tahliye Planı

Acil durum planı; yangın, doğal afetler veya basınçlı kalıpların patlaması tarzı gibi durumlar karşısında işyeri sahiplerinin mutlaka alması gereken tedbirler kapsamının neler olması gerektiğinin belirtilmesi, bu tedbirlerin planlanması ve ilgili tatbikatların da yapılmasına verilen genel isimdir. Acil durum ve yangın tahliye planı mutlaka önem verilmesi gereken konular arasında yer almaktadır. Büyük yangın felaketlerine karşı insanların can ve mal kaybı yaşamaması adına önem verilmesi gereken acil durum ve yangın tahliye planı çok iyi biçimde uygulanması taktirde yangınlar etkisiz hale de getirilebilir. 

Acil Durum ve Yangın Tahliye Planı Nasıl Hazırlanır? - Akım Yangın

Yangınlar ansızın insanlardan ya da dış faktörlerden kaynaklı olarak ortaya çıkabilen felaketlerdir. Yangınlar neticesinde ortaya çıkabilecek mal ve can kayıplarının önlenmesi adına da özellikle işyeri sahiplerinin mutlaka acil durum planlarını oluşturmasında yarar vardır. Acil durum planı ile birlikte yangın tahliye planı da yine hazırlanarak yangın durumlarında zaman kaybetmeden nasıl davranılması gerektiği, yangınların nasıl önlenmesi gerektiği ile alakalı olarak da kişiler bilinçli bir şekilde yaklaşım gösterebilir.

Acil Durum ve Yangın Tahliye Planı Örneği

Acil durum planlarının hazırlanması ile ilgili sıkıntı yaşayan ya da bilgi eksikliği olan kişilerin mutlaka acil durum ve yangın tahliye planı örneği için araştırmalarda bulunması gerekmektedir. Acil durum ve yangın tahliye planı örneklerinin incelenmesinde yarar vardır. Özellikle de büyük işyerleri için ya da kurumsal firmalar için gerekli olan bu planlamaların profesyonel biçimde yapılmasında oldukça yarar vardır. Akabinde yangınların daha iyi önlenmesi için de görev dağılımının yapılması yangınların daha hızlı biçimde engellenmesi adına da önemli bir konudur. Bu bakımdan acil durum ve yangın tahliye planları üzerinden örnekler araştırarak bu örnekler üzerinden planlar gerçekleştiren kişilerin yangın durumlarında daha da avantajlı olacakları söylenebilir. Bu anlamda acil durum plan örneklerinin mutlaka incelenmesi planlamanın daha profesyonel biçimde yapılması adına önemli bir adım olacaktır.

Acil Durum ve Yangın Tahliye Planı Örneği - Akım Yangın

Acil Durum Planı Nasıl Hazırlanır?

Acil durum planı nasıl hazırlanır? konusu da yine en çok merak edilen ve sorulan konular arasında yer almaktadır. Acil durum planlarının hazırlanması noktasında kişiler kademe kademe olarak ilerlemelidir. Her işyerinin kendi kriterleri ve şartları gereğince acil durum planını en iyi biçimde hazırlamalıdır. Bununla birlikte acil durumlar için gerekli olabilecek acil durum telefon numaralarına da her zaman için ulaşılması gerekmektedir.

Acil durum planı hazırlamasının ilk aşaması olarak işyerinde olabilecek acil durumların belirlenmesidir. Acil durumların belirlenmesinin ardından sınırlandırıcı ve önleyici tedbirler de alınması gerekmektedir. Acil durumlar karşısında ise görevlendirilecek kişilerin tespiti de yapılması gerekmektedir. Acil durumlar karşısında daha minimum hasarlar çıkılması için acil durumda müdahale işlemleri de gerekmektedir. İlgili acil durum bilgilerinin olduğu dokümanların da yine oluşturulması gerekmektedir.

Acil Durum ve Yangın Tahliye Planı - Akım Yangın

Acil durum planlarındaki en önemli etaplardan biri de tatbikatlardır. Çok fazla dikkate alınmayan tatbikatların tıpkı gerçek yangın çıkmışçasına uygulanarak önlemlerin nasıl biçimde alınabileceğine dair bilgilerin pekiştirilmesi önemli bir konudur. Tatbikatların planlanması acil durum planlamasının son aşamasını oluşturmaktadır. Her ne kadar son aşama olsa bile çok fazla önemsenmesi gereken ve tekrarlanması da gereken bir aşamadır. Bu anlamda acil durum tatbikatlarının firmalar tarafından ekstra önem verilmesinde de yarar vardır.

Genel anlamda yangınlar ansızın da ortaya çıkabilecek ve insanları can, mal kaybına uğratabilecek kadar önemli etkilere sahiptir. Acil durum ve yangın tatbikatı planları ile birlikte yangınlar daha hızlı ve kolay biçimde etkisiz hale getirilebilir.

BlogAkım Yangın


Kapsamlı yangın güvenliği hizmetleri sağlamak için yangın söndürme sistemleri, uzman danışmanlık hizmetleri ve gelişmiş dijital araçları bir araya getiriyoruz. Hızlı müdahale ve proaktif önleme için yangın söndürme sistem ve ekipmanlarının düzenli bakımını yapıyoruz.

Şirketimiz

İhraç ürünleri oluşturarak ve istihdam sağlayarak ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaktır.
İletişim Bilgileri