Skip to main content

Hava Örneklemeli Duman Dedektörü (Örneklemeli Sistemler)

Koruma altına alınmak istenen binalar veya bölgeler için hava örneklemeli duman dedektörü kullanılır.  Bu sistemin çalışma şekli; havayı çeker ve bu havayı bir boru ağı desteğiyle yüksek hassasiyetli detektöre uyarı sinyaliyle bildirir. Bu tr sistemler hem kurulum maliyeti hem de kurulumdan sonra performans açısından kullanışlıdır. Ayrıca bu sistemin senelik düzenli kontrolleri de rahatlıkla yapılabilir.

Hava Örneklemeli Duman Dedektörü

Bu tür durumlarda geleneksel sistemler yeterli olmayabiliyor. Dolayısıyla giriş-bakım sorunlarının mevcut olduğu bölgeler ve koruma düzeyinin yüksek olmasının istendiği yerler için tercih edilir. Hava örneklemeli duman dedektörü çeşitleri olarak 2 tip sistemden bahsedebiliriz. İlk sistem, birincil örneklemeli sistemdir. Bu sistemde 1500 m3 hacim başına bir tane dedektör olması öngörülür. Ektra durumlarda temi oda vb. koşullarda konulan dedektör başına oranları küçültülebilir. Bir diğer sistem de İkincil örneklemeli sistemdir.

Daha fazla '' Yangın Söndürme Bloğu '' içerikleri için hemen akimyangin.com/tr/blog.html bağlantısını ziyaret etmelisiniz. Hazırladığımız içeriklerde Yangın Söndürme Teknik Bilgileri alanında güncel gelişmeleri takip edebilir ve bu sektördeki sorularınıza çözüm bulabilirsiniz.!

Bu sistem kullanılmak istendiği zaman, normal dedektörlerin kullandığı dedektör başına hacim miktarları kullanılır.  Hassasiyet oranı yüksek olan yerler için normal havalandırma koşulu sağlamak için 3.5 metre aralıklarında borularda delik açılabilir.

Birincil Örneklemeli Sistem

Tercih edilen sistem genellikle ilk sistem olan birincil örneklemeli sistem’lerdir. Bu sistemde bir dumanın havalandırma sisteminden geçirilmesi için korunulan bölgede hava hızının 1m/s’den fazla olmasıdır. Eğer hava koşullandırma yöntemiyle çalıştırıldığında opt. Performans gösterir. En ufak bir sorun karşısında bile tavana henüz yükselmemiş olan yangın başlangıcı itibariyle soğuk duman tespiti yapılır. Dedektör sistemi koruması gereken yerin dışına kurulacaksa, dedektör çıkış ağzının korunulması gereken bölgeye döndürülmesi uygun olur.

Dolayısıyla numune hava ya da numune dumanın farklı bölgelere yayılması ve buraları kirletmesi ihtimali yüksek olacağından, bu alanları az da olsa koruyabilir. Dış kirlilik, havalandırmayla içeri girmiş olabilir.

Birincil örneklemeli sistem kullanılması durumunda dıştan gelen kirlilik, alarm sisteminin yanlış sinyal almasına neden olur ve alarm vermeye başlar. Bu doğrultuda referans dedektör sayesinde yanlış algılanan sinyal engellenebilir. Ayrıca dedektör girişinin temiz olmasına özen gösterilmelidir. 

Birincil ve İkincil Örneklemeli Duman Dedektörü Sistemleri

İkincil Örneklemeli Sistem

Boru ağı numune delikleri denilen yerde analizlerin gerçekleştirilmesi için ikincil örneklemeli sistem kullanılabilir. Öncelikle yavaş hava hareketlerinin olduğu durumlarda kullanılmasının uygun olduğunu belirtelim. Pozisyonu aynı olan numune deliklerinde oluşmuş olan ve aynı zamanda detektörlerle aynı tasarım modelleri kullanılmaktadır. İkincil örneklemeli sistem için ayırt edilmesi gereken nokta, tavan yüksekliği fazla ise çok seviyeli numune deliklerinin kullanılması daha uygundur.

LPCB Onaylı Olan Dedektör Sistemleri Tasarım için:

  • Maksimum toplam boru uzunluğu 200 metredir
  • Maksimum tek boru uzunluğu 100metredir
  • Boru malzemesi olarak daha çok kırmızı ABS tercih edilmelidir.  Ama 20-22 milimetre nominal çap ve laminar akışın sağlanabildiği başka malzemeli borularda da kullanılabilmektedir.
  • Boru uzunlukları mutlaka T bağlantısı olmadan birleştirilmelidir.

Hava Örneklemeli Duman Dedektör Hassasiyet Kriterleri

Hava Örneklemeli Duman Dedektör Hassasiyet Kriterleri

Yangın çıkan yerde yangının büyümemesi için öncelikle hava örneklemeli duman dedektör kriterleri özelliklerinin bilinmesi gerekir. Hassasiyetin yüksek olması, can ve mal kayıplarına neden olabilecek tehlikeli ve çıkma ihtimali yüksek olan yangınların erkenden tespit edilmesini sağlar. Ayrıca büyük zararların önüne geçerek hem maddi hem de manevi kayıpların önlenmesi sağlanır. Duman dedektörü hassasiyet noktası, metre başına inceltme birimi kullanılarak tanımlanır. Tanımlanan üç hassasiyet türü mevcuttur. Bunlar normal, arttırılmış ve yüksek seviyelerden oluşan hassasiyet türleridir. Noktasal duman dedektörlerinin kullanılması sonucu sağladığı hassasiyeti, sadece yüksek hassasiyetli hava örnekleme dedektörü yoluyla sağlayabilirsiniz.

Hava örneklemeli duman dedektör kriterleri arasında, noktasal detektörlere oranla daha az kullanılır, çevresel kısıtlamalar nedeniyle de noktasal dedektörlerin kullanılması imkansız olan bölgelerde düzenleme yapılabilir. Dumanın ulaşabildiği delik sayılarıyla orantılı olarak, duyarlılıkta artış gösterir. Bu alanda tercih edilen dedektörlerin ışık dağıtıcılı etkisi vardır. Kirliliğe karşı sorunsuz bir şekilde çalışarak uzun süre kullanımını arttırır. Kirli ve tozlu ortamların çok fazla olduğu yerlerde ışık dağıtıcılı dedektörler tercih edilir.

Dedektörde Sinyal

Bu sistemde kullanılan yapay zeka sistemi sayesinde, bir yerde oluşmaya başlayan duman miktarları göz önüne alınarak hassasiyet ayarlanabilir düzeye getirilir. Dedektörde sinyal çevreden bağımsız sürdürülebilir özellikleri vardır. Son olarak değişen çevre şartlarında en kısa süre içinde uyum gösterme yetisi vardır.

BlogAkım Yangın


Kapsamlı yangın güvenliği hizmetleri sağlamak için yangın söndürme sistemleri, uzman danışmanlık hizmetleri ve gelişmiş dijital araçları bir araya getiriyoruz. Hızlı müdahale ve proaktif önleme için yangın söndürme sistem ve ekipmanlarının düzenli bakımını yapıyoruz.

Şirketimiz

İhraç ürünleri oluşturarak ve istihdam sağlayarak ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaktır.
İletişim Bilgileri