Skip to main content

FE25 Gazlı Söndürme Sistemleri Neden Çevre Dostudur?

Birçok gazlı söndürme sistemleri yangına karşı etkisini gösterirken, kalıntı bırakmakta veya çevreye ve doğaya dolaylı yoldan zarar vermektedir. Hava, gazlardan oluşan bir bileşim olduğu için, gazlı söndürme sistemleri kullanımında ortaya çıkan gazlar, havanın doğal seyrini bozmaktadır. Havadaki azot ve oksijen dengesini bozan söndürme gazları ozon tabakasına zarar vermekte ve güneş ışınlarının süzülmeden dünyamıza ulaşmasına neden olarak küresel ısınmaya sebep olmaktadır. Başta basit gibi görünen bu etki, yıllar sonra buzulların eriyerek dünyanın daha fazla ısınmasına neden olacağı için, egzos gazları, deodorantlar ile birlikte dünyamıza zarar vermeye devam etmektedir. Ancak FE25 gazlı söndürme sistemleri bu etkilerden müstesnadır.

FE25 Gazlı Söndürme Sistemleri Neden Çevre Dostudur?

FE25 söndürme sistemleri yangınla ortaya çıkan alevleri söndürmekte ve bunu gerçekleştirirken doğaya zarar vermemektedir çünkü gazın yapısı itibariyle, havada sübvanse edilebilmektedir. Böylece havanın yapısını bozmadan söndürme eylemini gerçekleştirmektedir. Bu yönüyle kullanıldığı sektörlerde çok tercih edilmekte ve çevre dostu olarak nitelendirilmektedir.

D sınıfı yangın haricinde diğer tüm yangın türlerinde kullanılabilen FE25 sistemler, doğa dostu olması hasebiyle, kullanım alanı genişledikçe doğanın zara görme ihtimalini de diğer gazlı sistemlere göre epey yüksek bir oranda azaltmaktadır.

FE25 Gazlı Söndürme Sistemlerinin Kullanım Alanı Nasıl Belirleniyor?

FE25 gazlı söndürme sistemlerinin kullanım alanları belirlenirken elbette öncesinde yapılmış yığınla deneysel çalışmanın sonuçları kullanılmaktadır. Günümüzde kullanıldığı alanların her birinde söndürme yeteneğini kazanmış olması, denemeler ile mümkün olmuştur. Örneğin en fazla kullanıldığı alanlardan biri olan arşiv ve müzelerde bulunan tüm malzeme, araç ve gereçlerin benzerleri ile yüzlerce deneyler yapılmıştır.

Yangını söndürdükten sonra kapatıcı ve örtücü kabiliyeti de yine bu çalışmalar ile test edilmiş olup, gerçek hayatta kullanımından önce tüm doğruluk ve güvenilirlik testlerinden başarıyla çıkmış olması gerekmektedir. Etkisi kanıtlandıktan sonra artık sektöre ve piyasaya sunulmakta, kullanımından sonra ilgili birimler tarafından uzmanlarca raporları takip edilmektedir. Herhangi bir aksaklıkta bunun FE25 gazından mı, montajdan mı, çevresel faktörlerden mi yoksa insan hatasından mı kaynaklandığı araştırılmaktadır.

FE25 Gazlı Söndürme Sistemlerinin Kullanım Alanları Nasıl Belirleniyor?

Kalitenin artması ve yangın söndürücülerin daha etkin olması için tüm test ve devreye alma çalışmaları, montaj aşamasından önce mutlaka yapılmaktadır. Bu denli deneysel çalışmanın ardından bile teknik olarak test edilmesi, yangınla mücadelenin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Gerek işyeri temsilcileri, gerekse iş güvenliği uzmanları bu konuda tüm teorik ve pratik çalışmaları aksatmadan yapmalıdır. İşyerinin güvenliği ve çalışanların sağlığı yangınla mücadelenin vazgeçilmez hedefleridir.

Katı Yüzey Yangınlarında FE25 Sistemi Kullanımı

Katı yüzey yangınlarında FE25 sistemlerinin muazzam etkisi olmaktadır. Söndürme gerçekleştikten sonra yeniden tutuşmanın önlenmesi, yeni tehlikelerin ortaya çıkmasının engellenmesi açısından gerektir. Bilindiği gibi katı yüzeylerin söndürülmesinde dış yüzey acil olarak söndürülmekte, tutuşan alevler bertaraf edilmektedir. Ancak içten içe yanma dediğimiz olay alttan alta gerçekleştiği için, FE25 gazının soğutma etkisi, yeniden alevlenmeyi engellemektedir. Tüm söndürme çalışmaları sona erse, alevlerin üstesinden gelinse bile, orman yangınlarında olduğu gibi, katı yangınlarda da yeniden alevlenme gerçekleşebilmektedir.

Otomatik sistemlerin müdahalesinin ardından söndürme, kurtarma ve soğutma çalışmalarının bütünlüğü bozulmamalıdır. Soğutma işleminin sağlıklı şekilde bitirilmesi, herkesin sağ salim evine dönebilmesi ve büyük zararların önlenmesi açısından gereklidir.

Katı Yüzey Yangınlarında FE25 Sistemi Kullanımı

Bu yüzden FE25 gazlı söndürme sistemleri, kullanıldığı tüm alanlarda mutlak yangın güvenliğini sağlama misyonunu sürdürmektedir. Deneyimli firmalar ile yapacağınız anlaşmalar neticesinde uluslar arası standartlarda üretilen FE25 söndürme sistemlerine sahip olabilir, işyerlerinizi yangından % 100 oranda koruyabilirsiniz. Montajı takiben periyodik bakım anlaşması yapmayı ihmal etmemelisiniz.

BlogAkım Yangın


Kapsamlı yangın güvenliği hizmetleri sağlamak için yangın söndürme sistemleri, uzman danışmanlık hizmetleri ve gelişmiş dijital araçları bir araya getiriyoruz. Hızlı müdahale ve proaktif önleme için yangın söndürme sistem ve ekipmanlarının düzenli bakımını yapıyoruz.

Şirketimiz

İhraç ürünleri oluşturarak ve istihdam sağlayarak ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaktır.
İletişim Bilgileri