Skip to main content

Yangın Yerindeki Tehlikeler

Yangın yerlerinde çeşitli tehlikelerden söz etmek mümkündür. Yangın yerindeki tehlikeler daha çok çevrede yer alabilecek yanıcı ve parlayıcı malzemelerin çok olmasından kaynaklıdır. Bu malzemelerin olması yangının daha da yükselmesine, alevlerin daha da geniş alanlara yayılmasına sebep olabilecektir. Bu anlamda yangın yerindeki tehlikeleri en aza indirgemek için kişilerin tedbirli biçimde de davranmaları gerekmektedir. Buna göre özellikle de yangın eğitimlerinin alınması bu noktada oldukça önemlidir. 

Yangın Yerindeki Tehlikeler - Akım Yangın

Yangın eğitimlerini alan kişiler yangınlarda nasıl davranması gerektiğiyle alakalı olarak bilgileri elde eder ve ona göre davranır. Yangının türüne göre de yine yangın söndürme sistemini doğru biçimde ayarlayarak yangının net bir biçimde söndürülmesini sağlar.

Yangın Yerindeki Tehlikeli Maddeler

Yangın yerindeki tehlikeli maddeler genelde yanıcı ve kimyasal özellik taşıyan gazlardır. Bunlar ise genel olarak Hidroklorik Asit (HCl), Nitrik Asit (HNO3), Formik Asit (HCOOH), Asetik Asit (CH3COOH), Propiyonik Asit (CH3CH2COOH), Klor (Cl2), Kızgın hava, Amonyak (NH3), Aminler (R-NH2), Hidrazin (H2N-NH2), Azotdioksit (NO2), Azot Monoksit (N2O), Kükürtdioksit (SO2) gibi malzemelerdir. Bu maddelerin yanmasıyla oluşan yangınların tehlikesi daha da fazla olup oluşabilecek felaketlerin önlenmesi de gerekmektedir.

Yangın Yerindeki Tehlikeli Maddeler - Akım Yangın

Yangın yerinde yer alabilecek tehlikeli maddelerin her durumda muhafaza edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda yangın anlarında bu maddeler yanarak daha fazla tehlikeli durumlar görülebilir.

Yangın Sırasında Güvenlik

Yangın sırasında güvenlik önlemlerinin en üst düzey olması adına yangından koruyucu ve ateş geçirmeyen eşyaların kullanılmasında yarar vardır. Bunlar genellikle battaniye, eldiven, elbise gibi eşyalardır. Bununla da birlikte yine yangın alanlarında yangınların daha hızlı ve seri biçimde söndürülmesi için de yangın söndürme sistemlerinin bulundurulması gerekmektedir. 

Yangın Sırasında Güvenlik - Akım Yangın

Yangın söndürme sistemlerinin olması ve yangından koruyucu malzemelerin kullanılması yangın sırasında güvenlik tedbirleri için önemli durumlar oluşturur. Bunların kullanılarak yangınlardan korunmak hem yangının etkisini azaltacak hem de söndürme ve korunma işlemlerini de daha hızlı hale getirecektir. Bundan dolayı yangın sırasında güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde alınmasında oldukça yarar vardır.

BlogAkım Yangın


Kapsamlı yangın güvenliği hizmetleri sağlamak için yangın söndürme sistemleri, uzman danışmanlık hizmetleri ve gelişmiş dijital araçları bir araya getiriyoruz. Hızlı müdahale ve proaktif önleme için yangın söndürme sistem ve ekipmanlarının düzenli bakımını yapıyoruz.

Şirketimiz

İhraç ürünleri oluşturarak ve istihdam sağlayarak ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaktır.
İletişim Bilgileri