Skip to main content

Door Fan Sızdırmazlık Testi

Door Fan Sızdırmazlık Testi, Kullanılan gazlı söndürme sistemlerinin söndürücü gazlarının doğru bir şekilde alana dağılmasını sağlamak için yapılan bir testtir. Gazlı söndürme sisteminin temel prensibi oda içerisine verilen bu gazlarla ortamın oksijen seviyesini %12 - %15 arasına düşürmektir. Böylece ateşin oluşumunda fiziksel ve kimyasal bir koşul olan oksijen eksikliği sağlanarak ateşin devam etmesi engellenebilecektir.

Door Fan Sızdırmazlık Testi - Akım Yangın

Gazlı söndürme tesisatlarında en önemli faktörlerden birisi de kapalı alan sızdırmazlığının sağlanmasıdır. Kapalı alanda korunan hacmin içerisinde gazlı söndürücünün etkili olabilmesi için, sızdırmadan oluşabilecek yangına karşı yangın söndürme tesisatlarınca gazlanması ile meydana gelen basma oranları dikkate alınarak, beklentilerin zirveye çekilmesi ile maksimum koruma sağlanmalıdır. Kapalı alana hava geçişini engelleyen kapaklar, kaporta ve fanlar durumunda test standartları doğrultusunda, gerekli ölçümler yapılarak kullanılmalıdır.

Sistemin çalışma mantığında ise ortamda bulunan havaya homojen olarak karışan karışımın oksijen miktarını yanma seviyesinden aşağıya indirerek yangının sönmesini sağlamaktır.

Door Fan Sızdırmazlık Testi Belirli Bir Ortamda Nasıl Yapılır?

Sızdırmazlık testi başlatılmadan önce testin yapılacağı alanın hava girişleri ve elektrikle alakalı olan tüm cihazların kapatılmasıyla hazırlıklar başlar. Sonrasında özel olarak hazırlanmış fan, kapı panosuyla alana monte edilir. Ortama sabitlenen bu fanın ortamda bulunmasının asıl amacı sızdırmazlığı kontrol edecek alanı basınçlı hale getirmektir.

Door Fan Sızdırmazlık Testi Belirli Bir Ortamda Nasıl Yapılır? - Akım Yangın

Fan montajından sonra yine alanda uygun bir yere fana yakın olmamak şartıyla gösterge sabitlenerek, fanın çalıştırılır. Çalıştırılan fanın oluşturduğu basınçla alanda bulunan akış ve eşdeğer kaçak alanını hesaplayarak, iç ve dış tarafların arasında bir basınç oranı farkı yaratılır. Havanın bu durumuyla gösterge yardımıyla havanın kaçak miktarı ölçülür.

Ölçülen hesaplamalar sonra elde edilen güncel veriler, bu testler için kullanılan bilgisayar yazılımına girilerek alanda sızdırma olup olmadığının kararı verilir. Yazılımdan çıkan sonuçta olumlu veya olumsuz duruma göre test bitirilir veya kaçak olan bölgelerin tespiti yapılır.

Alınması Gereken Önlemler

Yapılan testten geçemeyenler için alınması gereken en önemli önlemlerden birisi odanın hava yalıtımının en iyi hale getirilmesidir. Hava yalıtımı olmayan ortamda testten olumlu sonuç beklemek çok yanlıştır. Hava yalıtımı için ilk bakmanız gereken yerler kapı eşikleri, cam silikonları, kapı göbekleri, cam açıklıkları gibi yerlerde boşluklar olmamalıdır.

Door Fan Sızdırmazlık Testini Geçmek İçin Alınması Gereken Önlemler - Akım Yangın

Bu yerlerin kontrollerinden sonra çoğu kullanıcı tarafından bakılmadan geçilen yerlerden birisi olan havalandırma kanalları, hava yalıtımının en iyi şekilde yapılması gereken yerlerin başında gelmektedir.

Bu belirttiğimiz önlemleri aldığınız taktirde söndürme sisteminiz problemsiz Door Fan Sızdırmazlık testinden geçiş yapacaktır.

BlogAkım Yangın


Kapsamlı yangın güvenliği hizmetleri sağlamak için yangın söndürme sistemleri, uzman danışmanlık hizmetleri ve gelişmiş dijital araçları bir araya getiriyoruz. Hızlı müdahale ve proaktif önleme için yangın söndürme sistem ve ekipmanlarının düzenli bakımını yapıyoruz.

Şirketimiz

İhraç ürünleri oluşturarak ve istihdam sağlayarak ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaktır.
İletişim Bilgileri