Skip to main content

Acil Durum Kriz Masası Yönetimi

Yangınlar her an her yerde çıkabilecek kadar tehlikeli ve felaketlere yol çıkabilecek kadar da hemen müdahale edilmesi gereken afetlerden biridir. Bu anlamda yangın acil durum kriz masası yönetimi de uygulanarak yangınların çok daha hızlı biçimde söndürülmesi, felaketleri engellemesi de amaçlanmaktadır.

Acil Durum Kriz Masası Yönetimi - Akım Yangın

Çeşitli kurum ve kuruluşlarda meydana gelmekte olan yangın, deprem, heyelan, sel ve kimyasal madde sızıntısı gibi acil durumlar kapsamında işletmeler modern anlamdaki bakış açıları ve yöntemleriyle birlikte bu tür olaylar karşısında mücadele etme yöntemi, kapasitesi ve bilgisine de sahip olabilmelidir. Bilgi ve birikimlerini de artırarak kişilerin güncel kriz ve anlık felaket olaylarında durumlara karşı nasıl yaklaşımla davranması gerektiğini de bilmeleri gerekmektedir.

Olay Komuta Sistemi

Acil durum ve afetlerde şirketlerin, işyerlerinin olay komuta sistemi devreye girerek oluşan tehlikeleri daha minimize edecek duruma getirme eylemidir. Yangın lay komuta sistemi kapsamında yetkili kişilerin başta çıkan afetler olmak üzere diğer tüm oluşabilecek afetler üzerinde de yine etkilerini göstermesi gerekmektedir.

Acil Durum Olay Komuta Sistemi - Akım Yangın

Yangın konusu da yine bu alandaki afetler arasındadır. Yangınlar karşısında kişilerin ne derece davranmaları gerektiğiyle alakalı tüm yetkiler olay komuta sistemi yetkilileri tarafından verilmelidir. Nitekim yangın durumlarında olay komuta sistemi de devreye girerek her türlü yaptırımlar uygulanabilir ve neticesinde afetler en az seviyelere indirgenerek durumdan minimum hasarla da çıkılabilir.

Acil Durum Kriz Yönetimi Eğitimi

Acil durum kriz yönetimi eğitimi, acil durum kriz yönetimiyle alakalı olarak bilgilerin edinmesi ve bilgilerin pratiğe dönmesi adına da önemlidir. Bu anlamda acil durum kriz yönetimi eğitimi kapsamında şu gibi konular ele alınacaktır:

Acil Durum Kriz Yönetimi Eğitimi - Akım Yangın

 • Risk Analizi
 • Afet, Acil Durum ve Kriz Kavramlarının Tanımı
 • Afet ve Acil Durumlarla İlgili Yasal Mevzuatlar
 • Acil Durum Yönetimi nedir?
 • Tehlike ve Risk kavramları
 • Acil Durum Eylem Planı
 • Acil Durum Yönetim Biçimleri (Olay Yeri Komuta Sistemi)
 • Afet ve Acil Durum Planlama Ekibi
 • Afet ve Acil Durum Kurulu
 • Acil Durum ve İş Sürekliliği Kavramı
 • Acil Durum Müdahale Ekipleri
 • Acil Durum Yönetiminin Evreleri

Acil durum kriz yönetimi eğitimi konuları ile birlikte teori ve pratik anlamda uygulayabileceklerdir.

BlogAkım Yangın


Kapsamlı yangın güvenliği hizmetleri sağlamak için yangın söndürme sistemleri, uzman danışmanlık hizmetleri ve gelişmiş dijital araçları bir araya getiriyoruz. Hızlı müdahale ve proaktif önleme için yangın söndürme sistem ve ekipmanlarının düzenli bakımını yapıyoruz.

Şirketimiz

İhraç ürünleri oluşturarak ve istihdam sağlayarak ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaktır.
İletişim Bilgileri