Skip to main content

İtfaiye Raporu Nasıl Alınır? (Belge İçin Gerekli Evraklar)

İtfaiye raporu bir diğer adı ile yangın raporu olarak da tabir edilmektedir. Binalar itfaiye hizmeti verebilmek ve faaliyetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmek için çalışma yürüttükleri süreye ait olarak yangın raporu çıkartmak zorundadırlar. İtfaiye uygunluk raporu, uygun hizmetleri alabilecek şartlara sahip olan bina işletmelerine verilebilmektedir.

Bir itfaiye için eğer yeterli donanım, ekipman ve ekip var ise bu durumda gerekli test ve incelemelerin ardından bina itfaiye raporuna sahip olabilir. Hangi binalara yangın raporunun verilebileceğine ilişkin hususlar, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kararnamesi üzerinden öğrenilebilir. Bazı şart ve gereksinimlerin istendiği bu yönetmelikte istenilen her türlü koşulun sağlanması bu belgenin çıkartılabilmesi için yeterlidir.

İtfaiye Raporu Nereden Alınır?

İtfaiye hizmeti verecek bina, aktif faaliyetlerine başlamak için ihtiyaç duyacağı belgeyi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Önlem Amirliği bürolarına başvurarak alabilirler. Bu merkeze gelerek gerçekleştirecekleri ön kayıt işleminin ardından gerekli olan başvuru formunun doldurulması yeterlidir. Kağıt üzerinde yapılacak başvurunun ardından bu müracaat incelemeye alınarak yapılacak denetim için gün verilir. Bunun ardından ise binalar incelemeye alınarak gerekli şartlara uygun olup taşıyıp taşımadığına dair araştırmalar yapılır. Eğer işletme ilçe belediye başkanından ruhsat almak isterse bu durumda İlçe Belediye Başkanlığı’na başvuru yapması gerekir.  Buraya yapılan başvurular da Yetkililer tarafından Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Yangın Önlem Amirliği’ne ulaştırılır. Ancak ruhsat alınması gereken bir durum varsa bu durumda ilgili kişilerin bizzat ilgili müdürlüğe gitmesi ve bireysel olarak orda bulunması gerekmektedir.

İtfaiye Ruhsatı (İtfaiye Raporu) İçin Bizi Arayınız.
İtfaiye Raporu Alımı İçin Uzman Mühendislerimizle İletişime Geçebilirsiniz.!

İtfaiye Raporu Ücreti

Yapı denetim hizmet yürüten firmaların kapsamlı olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar her dönemde belirli bir ücrete tabi tutulur. Hizmet kapsamında alınan bu ücretlendirme yıl bazında veya dönemsel olarak farklı fiyat tablolarına sahip olur. Genel anlamda ekonomik yapının baz alındığı değişim kararları ile yeni tarifeler hazırlanır ve her dönem belediyelere sunulur. Belediyelerin onay vermesinin ardından ise bir sonraki onay tarihine kadar o fiyatların geçerli olması söz konusudur. Bir kere belirlenen bir fiyat bir yıl içerisindeki süre boyunca geçerlilik kazanır. Standarda oturtulan fiyatlar haricinde herhangi ek masraf ücreti talep edilmesi söz konusu değildir.

İtfaiye Raporu

İtfaiye Raporu İçin Gerekli Belgeler

Her binanın sahip olduğu yapının yangına karşı uyumlu olup olmadığı, ilgili denetim birimleri tarafından yapılan tespitler ile belirlenmektedir. Zorunlu bir işlem olmasından dolayı ise bütün binaların gerekli evrakları temin ederek itfaiye raporu için teslim etmesi gerekmektedir. Bu aşamada binanın birçok farklı yapısal özelliğinin bulunmasından dolayı verilecek evrakların her birinin orijinal niteliğe sahip olması önem taşır. Eksiksiz bir şekilde hazırlanacak itfaiye raporuna sahip olabilmek için şirketlerden;

  • Yapı kullanımının olduğuna dair izin belgesi,
  • Numarataj bilgisi veren belge
  • Yetkili kişilere ait imza sirküleri
  • Varsa vekâletname
  • Resmi gazetede yayımlanan ticaret sicil gazetesi örneği gibi evraklar talep edilmektedir. Yangın denetim işleminin zorunlu olması bakımından bütün bina ve işletme sahiplerinin bu belgelere sahip olması ve belgeleri belediyeye sunması zorunludur. Belgelerini eksiksiz sunan şirketler sahip oldukları belge ile geçerlilik süresi boyunca ceza riskine karşı koruma sağlarlar.

İtfaiye raporu için şahıslardan istenilecek belgeler ise;

  • Yapı kullanımına hak olduğuna ilişkin kullanım izin belgesi
  • Numarataj gösterir belge

Varsa vekâletname’dir. Bina tipi ne olursa olsun gerekli evrakların teslim edilmesi ile ihtiyaç olan itfaiye raporu kısa bir sürede hazırlanarak teslim edilir. Denetim açısından büyük önem taşıyan bu belgeler sırasında eksiklik olması halinde yapılan denetlemeler askıya alınır ve belgelerin tamamlanması beklenir.

BlogAkım Yangın


Kapsamlı yangın güvenliği hizmetleri sağlamak için yangın söndürme sistemleri, uzman danışmanlık hizmetleri ve gelişmiş dijital araçları bir araya getiriyoruz. Hızlı müdahale ve proaktif önleme için yangın söndürme sistem ve ekipmanlarının düzenli bakımını yapıyoruz.

Şirketimiz

İhraç ürünleri oluşturarak ve istihdam sağlayarak ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaktır.
İletişim Bilgileri