Skip to main content

FM 200 Gazlı Söndürme Sistemleri

Günümüzde çıkan yangınların artık hayati bir tehlike yaratmaması için kullanılan otomatik yangın söndürme sistemlerinden en kullanışlı olanlarından biri de FM 20 Söndürme Sistemleri dir. Kullanan iş yerlerine sorulduğunda en fazla beğenilen özelliği kokusunun olmaması ve renginin saydam olmasıdır. Ayrıca karşılaşılan en popüler cevaplardan biri de insan hayatını riske atacak herhangi bir işlev oluşturmamasıdır. Bunun yanı sıra yangının olduğu bölgeye püskürdüğünde en ufak bir zarar oluşturmaması da FM 200 Gazlı Söndürme Sistemleri nin en faydalı yönlerinden biridir. Bu sistem yangına müdahale sistemlerinin standardizasyonunu belirleyen ISO14520 standardına uygu olarak üretilmektedir.

İş yaşamını ve konut hayatını şok edici bir şekilde sarsan ve tüm düzenin belirli bir süre bozulmasına yol açan, kimi zaman can çoğu zaman ise mal kaybına yola açan büyük yangınların önlenmesi için önceden alınacak tedbirlerden biri de FM 200 gazlı söndürme sistemlerinin bulundurulmasıdır. Renksiz ve kokusuz olması FM 200 gazlı söndürme sistemlerinin çok tercih edilmesine neden olmaktadır.

İnsan sağlığına koku olarak zarar vermemesi, hassas materyallerde renk olarak kalıcı bir hasar vermemesi bakımından çok kullanışlı söndürme sistemlerinden birisidir. ISO14520 serifikasyonuna sahip FM 200 gazlı söndürme sistemleri, firmamız tarafından hatasız bir şekilde üretilmekte ve montajı sağlanmaktadır.

FM 200 Nedir?

Yangın söndürme sektörünü tanımak isteyenler, bu terimler çok karşılaştığı için FM 200 nedir konusunu epeyce merak etmektedirler. Gazlı söndürme sistemlerinden biri olan FM 200 söndürme sitemleri en etkili söndürme sistemlerinden biri olması nedeniyle birçok farklı çalışma alanında rahatlıkla etkili bir şekilde kullanılmaktadır. FM 200 gazının söndürme kabiliyeti yanıcı birçok maddenin etkisiz hale getirilmesinde işe yaramaktadır.

Sulu ve köpüklü söndürme sistemleri gibi gazlı söndürme sistemlerinin de kullanılmasının uygun olduğu alanlar konusunda yangın firması yetkilileri ve uzmanları tarafından bilgilendirilmektesiniz. Mensup olduğunu sektörün detaylı yangın riski analizi profesyonel şekilde yapılarak uygun olan söndürme sistemi konusunda karara varılmaktadır.

fm 200 gazlı yangın sondurme sistemleri

FM 200 Yangın Söndürme Tüpü

Otomatik işlevli olan FM 200 sisteminde tüpler 25 bar basınçta doldurulmaktadır. FM 200 Yangın Söndürme Tüpünün içinde sıvı halde korunan bu sistem, püskürtülürken yangına köpük halinde teneffüs etmekte ve ortamdaki oksijen ile alevin arasını engelleyici olarak doldurmaktadır. İçeriği nedeniyle kimyasal olarak zannedilen bu gaz aslında yangını fiziksel olarak engellemektedir. Yangının üstünü örten buzul niteliğindeki köpürtülmüş gaz, bir örtü gibi yangını boğmakta ve söndürmektedir. Yangını algılaması ile birlikte köpürtme sistemini devreye sokan bu söndürme sistemi, pek çok işyerinde ve ince işçiliğin olduğu, hassas ürünlerin bulunduğu büyük işletmelerde rastlanan bir türdür.

FM 200 Gazı

Renksiz bir gaz olması nedeni ile yangından sonra kendinden, yani söndürmeden kaynaklanan bir renk bırakmaması olumlu yanlarından biridir. Hava iletkenliği olmaması nedeniyle de yangının dağılma özelliğini engellemekte, dumanın yayılmasını engellemekte ve yangının olası boğucu özelliğini azaltmaktadır. Çevreci grupların da en çok savundukları yangın söndürme sistemlerinden biri olan bu sistemde ortaya çıkan FM 200 gazı, çevredeki diğer gazların aksine ozon tabakasına zarar vermemektedir. Arabalardan çıkan egzoz gazları veya yakıtlardan sonra ortaya çıkan karbonmonoksit kadar bile doğaya ve dünyayı çevreleyen tabakaya zararı dokunmamaktadır. Kullanıldığında kimyasal içeriği olmaması nedeni ile yangın çevresindeki insanlara zarar vermemesi de avantajlı yanlarından biridir. FM 200 gazının kullanıldığı yerlerde bulunan ürünlere, araç-gereçlere, malzemelere veya maddelere herhangi bir zararının olmaması, hassas işlerde çalışan atölyeler ve işletmelerin başlıca tercihlerinden biri olmasını sağlamaktadır. Yangını algılaması ile birlikte çok hızlı bir şekilde alana yayılması etkisini arttırmaktadır. Ayrıca diğer söndürme sistemleri ile karşılaştırıldığında daha az maliyetli olması da tercih sebebidir.

FM 200 gazının içeriğini soracak olursanız; florin, hidrojen ve karbondan oluşur. Zararsız olduğunu söylediğimiz bu bileşenler, elektronik parçalara, plastiklere, kauçuklara, bakırlara, paslanmaz çeliklere, kurşunlara, dökme demirlere, çeliklere, pirinçlere ve alüminyumlara kesinlikle zarar vermemektedir.

fm 200 gazlı yangın söndürme sistem fiyat

FM 200 Gazlı Söndürme Teknik Şartnamesi

FM 200 gazlı söndürme teknik şartnamesi, ekibimiz tarafından iyice incelenerek, tam uyumlu olarak hazırlık yapılmaktadır. Müşterilerimizin bizden beklentilerinin farkında olduğumuz için en üst kalitede ürünler ortaya koymayı hedeflemeye devam ediyoruz. Şartname içeriğinde bulunan tüm maddelere yüzde yüz uyumlu gazlı söndürme sistemleri için bizimle akimyangin.com/tr/iletisim.html sayfasından iletişime geçebilirsiniz.

FM 200 gazlı söndürme sistemlerinin en büyük avantajı elektronik aksana zarar vermemesidir. Plastik, kauçuk, bakır, kurşun, pik, çelik, pirinç ve alüminyumdan yapılmış materyallere de zarar vermez. İçerisindeki florin, hidrojen ve karbon ile püskürtüldüğünde bile koruyucu özelliğini sürdürür.

İhale ile alımlarda FM 200 gazlı söndürme sistemlerinde aranan özellikler genelde;

 • Çalışma prensibi

 • Genel özellikler

 • Ekipmanlar

 • Teknik özellikler

 • Silindirler

 • Vanalar

 • Tetikleme mekanizması

 • Nozullar

 • Kolektörler

 • Basınç anahtarı

 • Borular

 • Montaj destek elemanları

 • Söndürme kontrol paneli

 • Algılayıcı mekanizma

 • Bekletme butonu

 • Boşaltma butonu

 • Siren

 • Projelendirme-montaj

 • Standartlar

 • Onay

 • Testler

 • Eğitim

 • Bakım

 • Onarım gibi konularda açıklayıcı olmalıdır.

FM 200 gazlı söndürme teknik şartnamesindeki tüm veriler firmamız tarafından sıkı bir şekilde incelenir ve sistem kriterlere uygunluk testlerinden geçirilir.

FM 200 Yangın Söndürme Sistemleri Bakımı

FM 200 gazlı söndürme sistemleri bakımı da firmamız tarafından periyodik olarak gerçekleştirilmektedir. Canlıları zehirleyecek herhangi bir gaz bırakmaması ve yangını önlemedeki başarısı nedeniyle FM 200 gazlı söndürme sistemleri birçok sektör tarafından öncelikli olarak tercih edilmektedir.

FM 200 gazlı söndürme sistemleri bakımı esnasında, gaz basıncının ölçülmesi, eksik varsa giderilmesi ve yenilenecek parçaların yenilenmesi çok önemlidir. Herhangi bir tehlike yokken önemsiz gibi duran bu sistemlerin taşıdığı hayati önem, tehlike anında kendini göstermektedir. Bu yüzden ihmal edilmemelidir. Can ve mal kaybının önlemek için periyodik bakımları yaptırılmalı ve muayene esnasında görülen aksaklıklar giderilmelidir. Bu kontroller, resmi denetimler için de faydalı olmaktadır.

FM 200 Gazlı Söndürme Sistemleri Özellikleri

FM 200 gazlı söndürme sistemleri özelliklerinden en önemlisi yukarıda da bahsettiğimiz gibi renksizliği ve zarar vermeme özellikleridir. Otomatik olarak monte edildiğinde ne kadar hassas olursa olsun tüm malzemeleri korur. Erimeye başlayan materyallerin üzerinde soğutucu etki yaparak materyalin deforme olmasını yavaşlatır.

FM 200 gazlı söndürme sistemleri özelliklerine değinecek olursak çalışma prensibi konusundan da bahsetmek gerekir. Algılamadan hemen sonra 8 saniye içinde yangına müdahale yeteneği ile yangın büyümesini ve yayılmasını önler. Daha alevlenme başlamadan yangının durmasını sağlar. Alevlerin hava ile temasını önleyerek başka alanların yangın tehlikesini bertaraf etmiş olur. Böylece önce can sonra mal kaybının önüne geçilmiş olur.

FM 200 gazları tüp içinde yeterli bir basınç altında bekletilir. Bu basınç altındaki gazlar, püskürtme esnasında kuvvetli bir şekilde yayılır. Burada önemli olan husus, basıncın yeterli seviyede tutulmasıdır. Seviyenin altına düştüğünde ise hemen teknik servise haber verilmeli ve basıncı yenilenmelidir.

Otomatik sistemde kolektörler sayıca fazla olan FM 200 gazıyla dolu tüplerin bir arada bulunmasını, önceden monte edilmiş bir ateşleyici ile hep birlikte aynı anda çalışmasını sağlar.

FM 200 Yangın Söndürme Sistemleri Fiyatı

FM 200 gazlı söndürme sistemleri fiyatı konusu da firmamızın elini güçlendiren konulardan biridir. Firma olarak iş ortaklığı yaptığımız tüm müşterilerimizle aynı zamanda çözüm ortaklığı da yapmaktayız. Müşterimizin bize sunduğu ödeme seçenekleriyle kendi şartlarımızı karşılaştırıp, fiyat konusunu müşteri lehine sonuçlandırıyoruz.

Bu yüzden FM 200 gazlı söndürme sistemleri fiyatı konusunda en iddialı firmalardan biri olduğumuzu rahatlıkla söylüyoruz.

Tek başına bölgesel başarı sağlayan ancak otomatik söndürme sistemi olarak birden fazla tüple geniş bir alanda koruma sağlayan FM 200 gazlı söndürme sistemleri can ve mal kaybını önlemenin en kolay yollarından birisidir. Otomatik başlayan sistem yangının büyük alanlara yayılmasını önlemekle kalmaz, iletişim kanalları ile de hem binadakileri uyarır hem de sistem sahibine haber gönderir.

fm 200 calisma prensibi

FM 200 Gazlı Söndürme Sistemleri Nasıl Çalışır?

Otomatik sistemlere de entegre edilebilen FM 200 gazlı söndürme sistemleri nasıl çalışır konusunda, personelinizi uzman mühendislerimiz ve iş güvenliği uzmanlarımız bilgilendirmektedir. Yangın ihtimalinin göz ardı edilmemesi ve gereken önlemlerin alınması amacıyla verilen yangın eğitimlerinde FM 200 sistemlerinin kullanımı ve çalışma prensibi de anlatılmaktadır.

Algılayıcılar vasıtasıyla kontrol paneline giden sinyaller söndürme sistemlerini aktive ederek söndürücü gazın saniyeler sürmeden alevlere püskürtülmesini sağlamaktadır. Çok kısa bir zaman dilimi içerisinde cereyan eden bu olaylar oluş sırasına göre; yangının başlaması, algılanması, müdahale etme talimatının gönderilmesi ve müdahalenin başlaması şeklinde gerçekleştirilmektedir. Ardından yetkili ekipler soğutma çalışmalarını yaparak yangın ihtimalinin tamamen yok edilmesini sağlamaktadır.


Akım Yangın


Kapsamlı yangın güvenliği hizmetleri sağlamak için yangın söndürme sistemleri, uzman danışmanlık hizmetleri ve gelişmiş dijital araçları bir araya getiriyoruz. Hızlı müdahale ve proaktif önleme için yangın söndürme sistem ve ekipmanlarının düzenli bakımını yapıyoruz.

Şirketimiz

İhraç ürünleri oluşturarak ve istihdam sağlayarak ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaktır.
İletişim Bilgileri