Tel: 0212 594 1124 / info@akimyangin.com

Davlumbaz Söndürme Sistemleri

İçinde mutfağı bulunan tüm işletmelerin kurdurmak zorunda olduğu mutfak davlumbaz söndürme sistemi, son yıllarda giderek artan denetimlerle de sıkı bir şekilde takip edilir olmuştur. Yangının başlama ihtimalinin en yüksek olduğu yer, ateş ile yapılan işlerin merkezi olan mutfaklar olduğu için mutfak davlumbaz söndürme sisteminin bulundurulması personel için de hayati önem taşır.

 • Davlumbaz İçi Söndürme Sistemi Hesabı
  Davlumbaz İçi Söndürme Sistemi Fiyatları
  Davlumbaz İçi Söndürme Sistemi İstanbul
  Davlumbaz İçi Söndürme Sistemi Modelleri
  Davlumbaz İçi Söndürme Sistemi Satışı
  Davlumbaz Söndürme Sistemi Fiyatı
  Mutfak Davlumbaz İçi Söndürme Sistemi
  Otomatik Davlumbaz İçi Söndürme Sistemi

Mutfak ve ocak kullanıldığı sürece yukarıya doğru ilerleyen dumanların oluşturduğu kurumlar tehlike arz etmeye başlar. Sürekli ısınan bacadaki kurumların tutuşması çok kolaydır. İşte bu noktada devreye otomatik mutfak davlumbaz söndürme sistemi girmekte ve alevlenmeyi başlamadan söndürmektedir. Bu tür yangınlarda yukarı doğru çıkan alevler kat aralarını veya direkt olarak çatıyı tutuşturduğu için mutfak personeli tarafından fark edilemez ve tehlike ansızın büyür.

Düzenli olarak bakım yaptırılan mutfak davlumbaz söndürme sistemi oluşabilecek yangınları önler. Devasa davlumbazların alt bölgeleri mutfaktakiler tarafından görünebilir ve temizlenebilir olsa da, yukarı doğru ince bir şekilde devam eden bacadaki olumsuzluklar ne yazık ki görülemez. Isınma sona erdikten sonra katılaşan baca içi yağlar tehlikeli bir yakıta dönüşür. Bu yakıtın ısı ile birlikte yanar duruma gelmesi ise an meselesidir. İşte mutfak içi otomatik davlumbaz söndürme sistemleri iyi bir şekilde montaj edilir ise, bacanın içindeki her alevlenmeye müdahale edebilir.

Davlumbaz Söndürme Sistemi Fiyatı

Çok kalabalık binalarda bulunan mutfakların içinde veya bacada başlayan yangının hızlı bir şekilde yayılmasını önlemek birçok zararı bertaraf edeceği için, davlumbaz söndürme sistemi fiyatı, bu aşamada pek de önemi olmayan bir konudur. Zaten firmamız durumun vehametini bildiği için, şirketlere ve müşterilere zorluk çıkarmadan birlikte bir ödeme planı oluşturmaktadır.

Davlumbaz söndürme sistemi fiyatı içerisine ücretsiz keşif, projelendirme, imalat ve montaj dahildir. Tüm bu hizmetlerin belirli bir maliyeti olması da gayet doğaldır. Gün içinde ve gece hiç durmadan aktif olan mutfaklar için elzem olan davlumbaz söndürme sistemi, kolay tutuşabilecek mutfak ekipmanlarını, tüpleri, kolay alevlenebilen gazları ve personeli koruyucu bir misyon üstlenmektedir.

Davlumbaz İçi Yangın Söndürme Fiyatları

Mutfaklarda manuel şekilde kullanılabilecek söndürme tüplerinin yanı sıra, bacaya doğru uzanan dar boşlukta meydana gelebilecek alevlenmeleri önleyen davlumbaz içi yangın söndürme fiyatları, oluşabilecek rizikoları önlediği için pek de maliyetli sayılmaz. Yangının sadece mutfağa değil tüm binaya ve kalabalık insan gruplarına zarar verebileceği düşünülürse, alınacak önlemlerin maliyetini düşünmek de pek de zor olmamalıdır.

Uzun ve dar bir kanal olan baca içleri, personelin temizleyemeyeceği yapıdadır. Bu yüzden davlumbaz içi yangın söndürme sistemleri tasarlanmıştır. Çeşitli yerlere müdahale edebilmesi amacıyla algılayıcı sensörleri aracılığıyla büyüyebilecek tehlikeyi anında bertaraf etmektedir. Bu yüzden tüm binayı koruyacak bu sistem için davlumbaz içi yangın söndüreme fiyatları göz önünde bulundurulmamalıdır.

Diğer taraftan da 2009 yılından itibaren davlumbaz içi yangın söndürme sistemlerinin kurulması yasal bir zorunluluk olmuştur. Bu yüzden hem yasalara uymak hem de can-mal kaybını önlemek için bu sistemin bulundurulması zorunludur.

Davlumbaz Ici Yangin Sondurme
Davlumbaz Sondume Sistemi Fiyat
Davlumbaz Sondume Sistemi Fiyatlari
Davlumbaz Sondume Sistemi Hesabi

Davlumbaz Söndürme Sistemi Yönetmeliği

Davlumbaz söndürme sistemleri yönetmeliğinin 2009 yılından itibaren güçlendirilerek geçerli hale geldiğini söylemiştik. 27344 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik de davlumbazların kurulma zorunluluğuna atıfta bulunur. Böylece;

Konutlar dışındaki AVM’ler ve diğer yüksek binalarda bulunan, 100 kişiden fazla insana hizmet sağlayan mutfaklarda bu sistem kesinlikle bulundurulmalıdır. İnsan sayısı yapılan işin yoğunluğunun göstergesi olduğu için davlumbaz söndürme sistemlerinin bu mutfaklarda uyarı sistemi, gaz kesme, alev algılama gibi özelliklerle kurulması hayati önem taşır.

Davlumbaz söndürme sistemi yönetmeliği muhtevasında adı anılan tüm ticari kuruluşların ve resmi kurumların söndürme sistemleri ile ilgili maddelere uyması gerekmektedir.

Davlumbaz Söndürme Sistemi Hesabı

Davlumbaz söndürme sistemi hesabı uzman personelimizce yapılmakta ve detaylar sizlerle maliyeti ile birlikte paylaşılmaktadır. Müşterilerimizi bu konuda bilgilendirmeye 2009 yılından itibaren getirilen zorunluluğu içeren yönetmeliği anlatmakla başlıyoruz. Bu yönetmelik hükümlerine göre ilk yapılması gereken davlumbaz söndürme sistemi hesabında, mutfağın 100 kişiden daha çok veya daha az kişiye hizmet sunduğunun belgelendirmesi yapılmaktadır.

Davlumbaz söndürme sistemi hesabı içeriğinde; yangın algılayıcı sensörlerin sayısı ve yeri, püskürtülecek sıvıların nozul sayısı ve hangi yöntemin kullanılacağı bulunmaktadır. Köpüklü yangın söndürme sistemi kullanılarak otomatik olarak davlumbaz içine müdahale edilmesi en kullanışlı tercih olmaktadır.

Otomatik Davlumbaz Söndürme Sistemleri

İnsan eli marifetiyle müdahale yapılamayacak yüksekliklerde otomatik davlumbaz söndürme sistemleri döşenir. Bu sistemler içindeki algılayıcı dedektörleri vasıtasıyla, pişen besinlerin çıkardığı duman ile alevlenmenin çıkardığı gazı ayırt eder ve yangın tehlikesini algılar. Bu algılamadan sonra otomatik olarak sıvı püskürtülmesi eyleminin startı verilmiş olur. Sistemin aşağıdaki kontrol paneli çalıştığını personele haber verir.

NFPA 17-17A-96 sertifikası ile imalatı yapılan otomatik davlumbaz söndürme sistemleri periyodik bakımı yapıldığı sürece dayanıklı olarak kalmaktadır. Baca çıkışlarında, süzme görevi yapan filtrelerde ve ocak üstünde aktif olarak görev yapabilmelidir. Otomatik davlumbaz söndürme sistemlerinde sıvı söndürücüsü, küçük butonu, algılama mekanizması, nozulu, manuel boşaltma kolu gibi birimler bulunur.

Lider Yangın